process ROBOTICA sp. z o. o. sp. k.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000590393 NIP: 8961546419
kapitał zakładowy: 150.000,00 PLN